Video xoá 1 url trên Google sử dụng Webmaster Tools

Video xoá URL trang 404 trên Google trong Webmaster Tools
1. Bạn đã chắc chắn rằng url trên website không tồn tại. Khi truy cập sẽ thong báo trang 404.
2. Webmaster Tools - Chỉ mục của Google -- Xoá URL
3. Có rất nhiều tuỳ chọn để bạn xoá, xoá khỏi bộ nhớ và kết quả tìm kiếm của Google. Khi sử dụng cách này website của bạn sẽ bị xoá trong 24h.
4. Với những thư mục hoặc những file không muốn Google Bot đọc index trên Google thì ta có thể chặn bằng file robots.txt để chắc chắn có thể sử dụng pass cho folder chứa file không muốn index.

Thắc mắc xin vui lòng liên hệ email: contact@doiseo.com hoặc PM tại https://fb.com/fanthuycuong

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Bình luận Facebook